Tarievenlijst 2020

De tarieven zijn van toepassing als uw behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Dit kan het geval zijn als u:

  • Geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten.
  • Wel een aanvullende verzekering heeft, maar het maximale bedrag in dit kalenderjaar al is gedeclareerd.
Behandeling fysiotherapie € 34,00
Behandeling oedeemtherapie € 47,00
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 49,00
Behandeling fysiotherapie aan huis € 49,00
Behandeling fysiotherapie in inrichting € 39,00
Screening € 17,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 59,00
Lange zitting voor patiënten met complexe
en/of meervoudige zorgvragen
€ 46,00
Telefonische zitting € 16,00
Niet nagekomen afspraak € 24,00
Eenvoudige korte rapporten € 30,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 59,70
Sportmassage € 20,00

 

Als u niet 24 uur voor de behandeling heeft afgezegd brengen wij u dit in rekening, dit is het tarief van een niet nagekomen afspraak.