Tarievenlijst 2019

De tarieven zijn van toepassing als uw behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Dit kan het geval zijn als u:

  • geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten
  • wel een aanvullende verzekering heeft, maar het maximale bedrag daarvan in dit kalenderjaar al is gedeclareerd
Behandeling fysiotherapie € 32,00
Behandeling oedeemtherapie € 44,00
Screening € 15,00
Screening, intake en onderzoek € 47,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 32,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 57,00
Lange zitting voor patiënten met complexe En/of meervoudige zorgvragen € 44,00
Telefonische zitting € 14,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 15,00
Toeslag voor behandeling inrichting € 8,00
Niet nagekomen afspraak € 22,15
Eenvoudige korte rapporten € 29,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 57,70
Sport- en ontspanningsmassage €20,00

 

Als u niet 24 uur voor de behandeling heeft afgezegd brengen wij u dit in rekening, dit is het tarief van een niet nagekomen afspraak.