Therapeutisch elastische kousen

Behandelen en voorkomen van veneus en lymfatisch oedeem

Veel mensen lijden aan opgezette, dikke en vermoeide benen of armen als gevolg van spataderen, trombose, een zwangerschap of hart- en vaatproblemen. Ook na een operatie, bestraling, infectie of een ongeval kunnen deze klachten optreden. Dit leidt in veel gevallen tot veneus of lymfatisch oedeem: een abnormale ophoping van vocht in de ledematen. Ik als Fysio Tek oedeemfysiotherapeut kan deze klachten onder andere behandelen met therapeutisch elastische kousen.

De werking

Therapeutisch elastische kousen worden ook wel compressiekousen genoemd omdat ze een uitwendige druk uitoefenen op (delen van) het been of de arm. Dit wordt vaak compressietherapie genoemd. Door het uitoefenen van een gecontroleerde druk wordt het terugstromen van het vocht naar de lymfe- en bloedvaten gestimuleerd. Op deze manier wordt oedeem en de gevolgen van langdurig oedeem voorkomen, verminderd en bestreden.

De Behandeling

Ik ben aangesloten bij Fysio Tek en ben gespecialiseerd oedeem en oncologie fysiotherapeute. De behandeling van het oedeem kan worden gestabiliseerd door het aanmeten van compressiekousen.

Vergoeding door de zorgverzekeraars

Bij aanschaf van het eerste (paar) kousen, worden meestal een tweede paar verstrekt, dit in verband met het wassen en het garanderen van de gewenste werking. De meeste verzekeringen vergoeden twee (paar) kousen, gelijktijding verstrekt, per 12 maanden.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op voor het laten aanmeten van uw therapeutisch elastische kousen.

Telefoon: 0224-221918